Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej


„... Duch Święty posyła. Jezus jest Posłanym, napełniony Duchem Ojca. Namaszczeni tym samym Duchem Świętym, jesteśmy posłani jako posłańcy i świadkowie pokoju. Świat tego potrzebuje, wręcz świat nas prosi, byśmy to czynili: nieśli pokój, świadczyli o pokoju.
Pokoju nie można kupić: jest on darem, który trzeba cierpliwie poszukiwać i budować „własnoręcznie", za pomocą małych i dużych gestów angażujących nasze codzienne życie. Droga pokoju umacnia się, jeśli uznajemy, że wszyscy mamy taką samą krew i stanowimy część rodzaju ludzkiego; jeśli nie zapominamy, że mamy jednego Ojca Niebieskiego i wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, uczynionymi na Jego obraz i podobieństwo.

W tym duchu obejmuję was wszystkich: Patriarchę, braci Biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, liczne dzieci, które dzisiaj otrzymują pierwszą Komunię św. I ich rodziny. Moje serce zwraca się także ku wielu chrześcijańskim uchodźcom z Palestyny, Syrii i Iraku: zanieście waszym rodzinom i wspólnotom moje pozdrowienia i moją solidarność."
Papież Franciszek, Amman 24.05.2014

Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
usłysz wołanie uciśnionych,
zalęknionych, osieroconych.
Ześlij swój pokój na tę Ziemię
Świętą, na Bliski Wschód,
na całą rodzinę ludzką.
 Porusz serca
wszystkich, którzy
przyzywają Twego imienia,
by pokornie kroczyli
drogą sprawiedliwości
i współczucia.
„Dobry jest Pan dla ufnych,
dla duszy, która Go szuka” (Lm 3,25).

Fragment modlitwy papieża Benedykta XVI,
którą wygłosił podczas
pielgrzymki do Ziemi Świętej,
przy Ścianie Płaczu 12 maja 2009 r.

Brak komentarzy: