Akademickie Koło Misjologiczne

Strona internetowa AKM: www.misja.info

 

Kim jesteśmy?

Akademickie Koło Misjologiczne (AKM) to organizacja naukowa studentów działającą przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Ma ono niezwykle bogatą tradycję, powstało bowiem już w roku 1927 r. jako Akademickie Koło Misyjne. Było to pierwsze akademickie koło misyjne w Polsce. W 1928 r. odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Akademickich Kół Misyjnych. W następnych latach organizowane były regularnie Krajowe Kongresy Kół. Każdego roku odbywały się też zjazdy ich przedstawicieli. Na pierwszym, który odbył się jeszcze w grudniu 1927 r. w Poznaniu, przyjęto Statut Związku Akademickich Kół Misyjnych i powzięto uchwałę o włączeniu tych kół do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Pierwszymi członkami AKM były wybitne i zasłużone osoby dla poznańskiej i polskiej historii. Wśród nich można wymienić m. in. prof. Gerarda Labudę i wybitną poznańską misjonarkę z Ugandy – dr Wandę Błeńskę. Dziś „Matką Trędowatych” jest honorowym członkiem Koła, stanowiąc niezwykły pomost między przedwojenną a dzisiejszą studencką działalnością misyjną w Poznaniu.

Działalność Koła, przerwana na skutek wojny, została reaktywowana w 2002 r. dzięki inicjatywie Joanny Muszyńskiej oraz zaangażowaniu Anny Świątek, Iwony Markuszewskiej i Joanny Krawiec – ówczesnych studentek teologii. Początkowym wsparciem był dla nich ks. dr Ambroży Andrzejak oraz Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Pierwszym opiekunem naukowym Koła został o. Wojciech Kluj OMI. Po nim obowiązki te pełnił ks. Waldemar Babicz, a od 2006 r. opiekunem jest ks. dr Szymon Stułkowski. Obecnie Koło zrzesza wielu studentów z różnych kierunków i uczelni poznańskich. Prezesem AKMu jest studentka prawa na UAM – Katarzyna Arciszewska.

Celem Koła jest animacja misyjna, popularyzacja wiedzy misjologicznej, organizowanie seminariów i zjazdów naukowych na temat misji, ponadto modlitewne i materialne wsparcie misjonarek i misjonarzy rozsianych na całym świecie.

Działalność AKMu opiera się na trzech filarach: modlitwa, formacja i animacja.Co robimy?

Modlitwa


Modlitwa to fundament każdego ludzkiego działania, dlatego w centrum comiesięcznych spotkań AKM znajduje się Msza św.. Poza tym w Kole istnieją dwie wspólnoty Żywego Różańca Misyjnego. Ponadto okazji Adwentu i Wielkiego Postu uczestniczymy w rekolekcjach w formie lectio divina.

Formacja

Na naszych spotkaniach gościmy misjonarzy duchownych i świeckich, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, radościami i troskami pracy misyjnej oraz opowiadają o warunkach życia panujących w krajach, gdzie pracują. To wszystko pozwala poznać specyfikę zupełnie nieznanych nam regionów świata. Takie relacje z pierwszej ręki bywają o wiele bardziej wymowne niż najciekawsze opisy odszukane w książkach czy albumach.

Formacja to także studiowanie dokumentów Kościoła dotyczących misji. Na naszych spotkaniach rozważamy encyklikę Jana Pawła II „Redemptoris misio” i adhoratcję Pawła VI „Evangeli nuntiandi”.

AKM czynnie uczestniczy również w sympozjach i konferencjach naukowych oraz realizuje projekty naukowo-badawcze. Od lat bierzemy udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Dwa główne tematy podejmowane w ostatnim czasie przez Koło to: „Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych” oraz „Produkty ze sprawiedliwego handlu jako alternatywa dla produktów konwencjonalnych”.

Dzięki temu, że do Koła należą studenci różnych kierunków, może ono działać na wielu przestrzeniach. A dzięki bardzo szerokiemu spektrum działalności, każdy może odnaleźć dziedzinę, która go interesuje. AKM pomaga zatem uformować wiedzę na temat krajów misyjnych.

Animacja

Animacja to dzielenie się zapałem misyjnym, przekazywanie wiedzy nt. działalności misyjnej Kościoła oraz rozbudzanie świadomości odpowiedzialności każdego ochrzczonego za głoszenie Ewangelii. Obejmuje to przede wszystkim potrzebę modlitwy o ofiarowania cierpienia w intencji misjonarzy i ludzi, do których Pan Bóg ich posyła. Podczas spotkań w duszpasterstwach akademickich, w szkołach i uczelniach wyższych dzielimy się swoim doświadczeniem zaangażowania misyjnego. Robimy to także podczas odwiedzin w prafiach. W czasie Mszy św. przeprowadzamy kolorową procesję darów – niesiony jest cały świat, co staje się wymowne ze względu na oryginalne stroje uczestników procesji przywiezione z różnych kontynentów. Przygotowywana jest także specjalna modlitwa wiernych, a liturgia często ubogacana jest śpiewami i modlitwą w różnych językach świata.

Wśród naszego zaangażowania można wymienić także organizację obchodów Tygodnia Misyjnego czy Kongresu Misyjnego Dzieci. W 2009 r. AKM przygotował także warsztaty dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych Taize w Poznaniu. Młodzież z różnych państw europejskich miała wówczas okazję poznać zaangażowanie młodych Polaków w dzieło misyjne. W czasie Wielkiego Postu przeprowadzamy także rekolekcje w szkołach dla dzieci i młodzieży. Członkowie Koła dzielą się wówczas swoją wiedzą, wiarą i zaangażowaniem. Takie świadectwo młodych dla młodych jest często bardziej wartościowe niż najlepiej prowadzone wykłady.

AKM organizuje także akcję „Św. Mikołaj”, podczas której prezentuje dzieciom prawdziwą postać św. Mikołaja biskupa, a także akcję „Kolędnicy Misyjni”, kiedy to odwiedzamy instytucje kościelne. Ponadto w ramach akcji „Gwiazda Betlejemska” w Uroczystość Trzech Króli rozprowadzamy w parafiach przygotowane przez nas paczuszki z kredą i kadzidłem. Zebrane podczas akcji ofiary przeznaczane są na cele dobroczynne: na utrzymanie domów dziecka prowadzonych przez Siostry Elżbietanki w Ziemi Świętej oraz na zaadoptowane przez AKM dwoje dzieci z Wysp Zielonego Przylądka: Dawida i Cheilę.

Doświadczenia misyjne

Jedną z form działalności AKM jest organizowanie tzw. doświadczeń misyjnych, dzięki którym członkowie Koła mogą na własnej skórze poznać warunki panujące w krajach misyjnych. Dotychczas udało się zrealizować 4 takie projekty. W 2007 r. grupa młodych ludzi wyjechała do Kazachstanu, by współorganizować spotkanie młodych z Azji Środkowej. Rok później 13 osób wyjechało do niewielkiego Afrykańskiego kraju – Republiki Zielonego Przylądka (Cabo Verde). Zadaniem uczestników wyjazdu była pomoc w organizacji i prowadzeniu letnich rekolekcji dla młodzieży. O tym pobycie powstała pierwsza polska książka o Wyspach Zielonego Przylądka („Czas spotkania”, Poznań 2009). Nawiązane tam znajomości oraz przyjaźnie zaowocowały następnym projektem, jakim było zaproszenie animatorów duszpasterstwa młodzieży z Cabo Verde do Polski. Był to czas wymiany doświadczeń, przenikania się kultur, zwyczajów i tradycji, a także dzielenia się wiarą i religijnością. Po 2 latach, w 2011 r. ponownie udaliśmy się na Cabo Verde. Od 20010 roku lat AKM organizuje doświadczenia misyjne w Jerozolimie w „Domu Pokoju".
W tym roku AKM podejmuje następujące doświadczenia misyjne:

IZRAEL
Doświadczenie misyjne w Domu Pokoju na Górze Oliwnej w Jerozolimie – 24.07-26.08.2014 r.
1.    Ks. Jarosław Czyżewski
2.    s. Joann Grześ
3.    Joanna Baranowska
4.    Katarzyna Kunicka
5.    Anna Tomiak
6.    Marta Sienkiewicz
7.    Tomasz Galon
8.    Kl. Łukasz Glazer
9.    Kl. Jakub Pawłot

KAZACHSTAN
Doświadczenie misyjne w par. w Kellerowce – remont ochronki i pomoc w pracy z dziećmi i młodzieżą – sierpień 2014 r.
1.    Ks. Marcin Stanisławski
2.    Jana Lazawik
3.    Anna Stachowiak
4.    Paulina Śmigiel
5.    Dk. Dawid Głowacz


Ponadto Katarzyna Mich z AKMu bierze udział w wolontariacie misyjnym organizowanym przez parafię pw. Andrzeja Boboli W poznaniu w Kamieńcu Podolskim – 2-16 sierpnia br. – organizacja  półkolonii i pomoc przy rozbudowie kościoła parafialnego pw. NSPJ w Kamieńcu Podoslakim.
Z kolei Marta Napieralska udaje się do Ugandy do ośrodka o. Johna Bashobory do pracy wśród dzieci.


Brak komentarzy: